Stopa płaska

Stopą płaską przyjęto określać zmniejszenie lub zniesienie naturalnego wysklepienia stopy. Jednak nie każde zmniejszenie tego wysklepienia określa się jako patologię. Różne typy stóp, jak stopy szerokie, wąskie, długie, krótkie, mniej lub więcej zrotowane ku wewnątrz lub na zewnątrz zachowują różną wysokość sklepienia. Według większości autorów, wobec tak różnej formy stóp, definicja stopy płaskiej łączy się zawsze z koślawością stopy i dopiero wystąpienie koślawości uważane jest za patologię. Continue reading

Zmiany patologiczne w układzie kostno-stawowym

Skrócenie nogi. Jeżeli noga jest niewiele skrócona (ok. 3—5 cm) i wydolna w dźwiganiu ciężaru ciała, chód nie zmienia się wyraźnie. Chory wyrównuje krótkość kończyny pochyleniem miednicy. Dopiero w większych skróceniach, ponad 5 cm, chory wyrównuje długość kończyn ustawieniem końskim stopy po stronie chorej oraz uginaniem kolana zdrowej nogi. Długość kroku jest mniejsza po stronie skrócenia, ponieważ amplituda wykroku maleje, jednakże czas obciążenia kończyny nie zmienia się na ogół. Jest to zasadnicza różnica między utykaniem z powodu skrócenia kończyny a utykaniem z powodu bólu, kiedy to faza obciążenia jest krótsza. Continue reading